Kérdése van az egyetemi integrációval kapcsolatban?

Az alábbiakban a gyakori kérdésekre adott válaszok között megtalálhatja a keresett információt.

Ha mégsem így volna, kérjük, küldje el kérdését e-mailben az integracio_info@szie.hu címre!

Köszönjük érdeklődését!

Az átalakítás okai

Miért van szükség az átalakításra?

A jelenlegi hazai agrárképzés és -kutatás számos kihívással néz szembe, versenyképessége jelentősen alulmarad a toplistás európai egyetemek mögött, és képzései nincsenek összhangban a piac igényeivel. Azonnali modernizálásra, újragondolásra van szükség annak érdekében, hogy egy piaci igényeket kiszolgáló, fenntartható és modern képzési rendszer jöjjön létre, ami hatékonyan tudja támogatni a hazai mezőgazdaság fejlődését. Az agrár-felsőoktatás megújítása révén a potenciáljának megfelelő magas szintre emelhetjük a kivételes adottságokkal rendelkező magyar mezőgazdaság teljesítményét.

Ezért egy átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszert hozunk létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott, gyakorlatias tudást kaphatnak, amelyben az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek, és amely intézményrendszer az agrárgazdaság igényeinek megfelelő magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani.

A jelenlegi hazai agrárképzés és -kutatás számos kihívással néz szembe, versenyképessége jelentősen alulmarad a toplistás európai egyetemek mögött, és képzései nincsenek összhangban a piac igényeivel. Azonnali modernizálásra, újragondolásra van szükség annak érdekében, hogy egy piaci igényeket kiszolgáló, fenntartható és modern képzési rendszer jöjjön létre, ami hatékonyan tudja támogatni a hazai mezőgazdaság fejlődését. Az agrár-felsőoktatás megújítása révén a potenciáljának megfelelő magas szintre emelhetjük a kivételes adottságokkal rendelkező magyar mezőgazdaság teljesítményét.

Ezért egy átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszert hozunk létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott, gyakorlatias tudást kaphatnak, amelyben az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek, és amely intézményrendszer az agrárgazdaság igényeinek megfelelő magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani.

Miért van szükség a szervezet átalakítására?
A jelenlegi agrárképzés elégtelen működésének egyik fontos oka a szétaprózódott infrastruktúra. Magyarországon ma 11 egyetemen történik agrárképzés 17 képzőhelyen. A környező országokban kevesebb egyetemen, versenyképesebb képzéseket biztosítanak kevesebb pénzből. A mostani átalakítás célja egy hatékonyabb, nemzetközi szinten is versenyképes oktatási rendszer létrehozása.
A jelenlegi agrárképzés elégtelen működésének egyik fontos oka a szétaprózódott infrastruktúra. Magyarországon ma 11 egyetemen történik agrárképzés 17 képzőhelyen. A környező országokban kevesebb egyetemen, versenyképesebb képzéseket biztosítanak kevesebb pénzből. A mostani átalakítás célja egy hatékonyabb, nemzetközi szinten is versenyképes oktatási rendszer létrehozása.
Sok átalakítási törekvés volt már ezen a területen. Mi a garancia, hogy ez most sikerülni fog?

Valóban több átalakítás történt az elmúlt három évtizedben a felsőoktatási intézményekben. Ugyanakkor a mai rendszer nem fenntartható, ezt igazolja az is, hogy minden érintettje elégedetlen a működésével: a hallgatók, az oktatók és a piaci szereplők is. A mostani átalakítást alaposan előkészített, egységes stratégia mentén, a legjobb nemzetközi példákat alapul véve terveztük meg. Egy olyan, átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszert hozunk létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott, gyakorlatias tudást kaphatnak, az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek, és amely intézményrendszer az agrárgazdaság igényeinek megfelelő magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani.

Valóban több átalakítás történt az elmúlt három évtizedben a felsőoktatási intézményekben. Ugyanakkor a mai rendszer nem fenntartható, ezt igazolja az is, hogy minden érintettje elégedetlen a működésével: a hallgatók, az oktatók és a piaci szereplők is. A mostani átalakítást alaposan előkészített, egységes stratégia mentén, a legjobb nemzetközi példákat alapul véve terveztük meg. Egy olyan, átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszert hozunk létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott, gyakorlatias tudást kaphatnak, az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek, és amely intézményrendszer az agrárgazdaság igényeinek megfelelő magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani.

Hogyan döntötték el, hogy mely intézményeket vonják be az integrációba?

A döntések szigorú szakmai alapon, a magyar agrárgazdaság és -oktatás fejlesztésének szempontjait figyelembe véve születtek.

Az új felsőokatási koncepcióban egy erős tudásközpontokra épülő intézményrendszer jön létre, négy tudásközponttal: a Debreceni Egyetem (Észak-Alföld) és a Szegedi Tudományegyetem (Dél-Alföld) multidiszciplináris, nagy tudományegyetemekként; a Soproni Egyetem specializált erdő- és vadgazdálkodási, természetvédelmi profillal és a több-campusú Szent István Egyetem (Dunántúl és Közép-Magyarország), amely egyesíti a jelenlegi Szent István Egyetem és Kaposvári Egyetem egészét, továbbá a Pannon Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem agrár-fókuszú karát és campusait.

A döntések szigorú szakmai alapon, a magyar agrárgazdaság és -oktatás fejlesztésének szempontjait figyelembe véve születtek.

Az új felsőokatási koncepcióban egy erős tudásközpontokra épülő intézményrendszer jön létre, négy tudásközponttal: a Debreceni Egyetem (Észak-Alföld) és a Szegedi Tudományegyetem (Dél-Alföld) multidiszciplináris, nagy tudományegyetemekként; a Soproni Egyetem specializált erdő- és vadgazdálkodási, természetvédelmi profillal és a több-campusú Szent István Egyetem (Dunántúl és Közép-Magyarország), amely egyesíti a jelenlegi Szent István Egyetem és Kaposvári Egyetem egészét, továbbá a Pannon Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem agrár-fókuszú karát és campusait.

Mit jelent az agrár-felsőoktatás fejlesztése?

A Kormány által elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” című középtávú fejlesztési terv tervezettebb és szervezettebb felsőoktatási rendszer létrehozását tűzte ki célul, amelyben a rendelkezésre álló állami forrásokat a nemzetközi versenyben is bizonyítottan erős területekre lehet koncentrálni. A felsőoktatási stratégia nyolc, társadalmi és nemzetgazdasági szempontból kiemelt képzési területet nevez meg, köztük az agrárképzési területet.

A Kormány által elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” című középtávú fejlesztési terv tervezettebb és szervezettebb felsőoktatási rendszer létrehozását tűzte ki célul, amelyben a rendelkezésre álló állami forrásokat a nemzetközi versenyben is bizonyítottan erős területekre lehet koncentrálni. A felsőoktatási stratégia nyolc, társadalmi és nemzetgazdasági szempontból kiemelt képzési területet nevez meg, köztük az agrárképzési területet.

Az átalakítás folyamata

Mikor derül ki, hogy pontosan mi változik?

Az agrár-felsőoktatás átalakítása többlépcsős folyamat. Előkészítése több mint egy éve kezdődött, azóta intenzíven dolgozunk rajta az értintettek egyre szélesebb körének bevonásával. 

Az intézményi integráció 2020. augusztus 1-jével lép életbe, 2021-től pedig alapítványi működésre tervezünk átállni. Ezzel párhuzamosan megváltozik a kari struktúra, és nyugati egyetemek mintájára intézeti modellt vezetünk be. 2021-től kezdjük meg a képzési stratégia, a szakstruktúra kidolgozását, amelynek hatása fokozatosan fog jelentkezni a következő években.

A folyamat során rendszeres tájékoztatást nyújtunk az aktuális tudnivalókról.

Az agrár-felsőoktatás átalakítása többlépcsős folyamat. Előkészítése több mint egy éve kezdődött, azóta intenzíven dolgozunk rajta az értintettek egyre szélesebb körének bevonásával. 

Az intézményi integráció 2020. augusztus 1-jével lép életbe, 2021-től pedig alapítványi működésre tervezünk átállni. Ezzel párhuzamosan megváltozik a kari struktúra, és nyugati egyetemek mintájára intézeti modellt vezetünk be. 2021-től kezdjük meg a képzési stratégia, a szakstruktúra kidolgozását, amelynek hatása fokozatosan fog jelentkezni a következő években.

A folyamat során rendszeres tájékoztatást nyújtunk az aktuális tudnivalókról.

Milyen további átalakításokra lehet számítani és mikor?

Az intézményi integráció 2020. augusztus 1-jével lép életbe. Ezt követően az alábbi változások várhatók:

1) Az intézmény 2021. január 1-jével alapítványi irányítás alá kerül, és nyugati egyetemek mintájára intézeti modellt vezetünk be. Ekkortól a Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalói státuszba kerülnek az intézménycsoport közalkalmazotti státuszú munkatársai.


2) Kidolgozzuk az intézményi stratégiát, meghatározzuk a fejlesztés irányait és a szükséges beruházásokat, amelyek akár már 2021-ben megindulhatnak.


3) Miután kialakul az új intézményi modell, megkezdjük az egyes képzések fejlesztését és modernizálását. A képzési rendszer átalakulása néhány év múlva várható.

Az intézményi integráció 2020. augusztus 1-jével lép életbe. Ezt követően az alábbi változások várhatók:

1) Az intézmény 2021. január 1-jével alapítványi irányítás alá kerül, és nyugati egyetemek mintájára intézeti modellt vezetünk be. Ekkortól a Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalói státuszba kerülnek az intézménycsoport közalkalmazotti státuszú munkatársai.


2) Kidolgozzuk az intézményi stratégiát, meghatározzuk a fejlesztés irányait és a szükséges beruházásokat, amelyek akár már 2021-ben megindulhatnak.


3) Miután kialakul az új intézményi modell, megkezdjük az egyes képzések fejlesztését és modernizálását. A képzési rendszer átalakulása néhány év múlva várható.

Mikor és hogyan történik az integráció?
Mi lesz az intézmények megnevezése az integrációt követően?

Az Nftv.-ben meghatározottak alapján 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből, a Georgikon Kar pedig a Pannon Egyetem szervezetéből kiválik, és mindkettő beolvad a Szent István Egyetembe. Ezt követően, 2020. augusztus 1. napjával a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával jön létre az új, integrált Szent István Egyetem. Ezután minden intézmény a Szent István Egyetem nevét viseli, a campus nevével együtt, pl. Szent István Egyetem Kaposvári Campusa.

Az Nftv.-ben meghatározottak alapján 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből, a Georgikon Kar pedig a Pannon Egyetem szervezetéből kiválik, és mindkettő beolvad a Szent István Egyetembe. Ezt követően, 2020. augusztus 1. napjával a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával jön létre az új, integrált Szent István Egyetem. Ezután minden intézmény a Szent István Egyetem nevét viseli, a campus nevével együtt, pl. Szent István Egyetem Kaposvári Campusa.

Átalakítás

Milyen hatásai lesznek az átalakításnak?

Egy átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszert hozunk létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott gyakorlatias és piacképes tudást kaphatnak, az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek, és amely intézményrendszer az agrárgazdaság igényeinek megfelelő magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani.

Kulcsfontosságú, hogy az alap agrártudományi ismeretek mellett a hallgatók más területeken is kellő jártasságot szerezzenek. A mai rendszer nem biztosít elegendő információtechnológiai, közgazdasági tudást. Ezek a készségek ma már nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyetemről kikerülők megfeleljenek a piaci elvárásoknak, hatékonyan tudjanak beilleszkedni új munkahelyeikre és ezen keresztül a magyar mezőgazdaság hatékonysága nőjön, nemzetgazdasági szerepe erősödjön.

Célunk emellett, hogy 2030-ra az új intézménycsoport bekerüljön a világ 30 legjobb agráregyeteme közé.

Egy átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszert hozunk létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott gyakorlatias és piacképes tudást kaphatnak, az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek, és amely intézményrendszer az agrárgazdaság igényeinek megfelelő magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani.

Kulcsfontosságú, hogy az alap agrártudományi ismeretek mellett a hallgatók más területeken is kellő jártasságot szerezzenek. A mai rendszer nem biztosít elegendő információtechnológiai, közgazdasági tudást. Ezek a készségek ma már nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyetemről kikerülők megfeleljenek a piaci elvárásoknak, hatékonyan tudjanak beilleszkedni új munkahelyeikre és ezen keresztül a magyar mezőgazdaság hatékonysága nőjön, nemzetgazdasági szerepe erősödjön.

Célunk emellett, hogy 2030-ra az új intézménycsoport bekerüljön a világ 30 legjobb agráregyeteme közé.

Tervezik-e az egyetem épületei, különösen a gödöllői főépület, illetve a Gödöllői Campus területén lévő utak felújítását?

Igen. Az előzetes beruházási koncepció kész, a forrásigényt meghatároztuk. Ebben a Gödöllői Campus, tekintettel az intézményi stratégiában betöltött fontos szerepére, kiemelt tételként szerepel. A pontos beruházási terveket 2020 második felében és 2021 folyamán véglegesítjük.

Igen. Az előzetes beruházási koncepció kész, a forrásigényt meghatároztuk. Ebben a Gödöllői Campus, tekintettel az intézményi stratégiában betöltött fontos szerepére, kiemelt tételként szerepel. A pontos beruházási terveket 2020 második felében és 2021 folyamán véglegesítjük.

Várható-e fejlesztés a következő néhány év folyamán (infrastruktúra, géppark, feldolgozás, terménytárolás, dolgozók oktatása)?

Igen. Az előzetes beruházási koncepcióban szerepel a tangazdaságok, a gyakorlati oktatás infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztése. A pontos beruházási terveket 2020 második felében és 2021 folyamán véglegesítjük.

Igen. Az előzetes beruházási koncepcióban szerepel a tangazdaságok, a gyakorlati oktatás infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztése. A pontos beruházási terveket 2020 második felében és 2021 folyamán véglegesítjük.

Szervezeti változások

Várható-e létszámleépítés az alapítványi rendszerben?

Az intézménycsoport 2021. január 1-jével állami finanszírozású, alapítványi fenntartású egyetemmé válik. Az ezt követő időszakban a később életbe lépő képzési stratégia és a szakstruktúra tervezése, majd kialakítása kezdődik meg. Az intézmények augusztus 1-i összevonásakor az új, hatékonyabb szervezeti felépítéshez kell igazítani a munkavállalói létszámot. A célunk az, hogy az egyetem magas szakmai színvonalat képviselő oktatói és munkavállalói számára biztosítsuk az anyagi megbecsülést és a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét.

Az intézménycsoport 2021. január 1-jével állami finanszírozású, alapítványi fenntartású egyetemmé válik. Az ezt követő időszakban a később életbe lépő képzési stratégia és a szakstruktúra tervezése, majd kialakítása kezdődik meg. Az intézmények augusztus 1-i összevonásakor az új, hatékonyabb szervezeti felépítéshez kell igazítani a munkavállalói létszámot. A célunk az, hogy az egyetem magas szakmai színvonalat képviselő oktatói és munkavállalói számára biztosítsuk az anyagi megbecsülést és a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét.

Az alapítványi formára váltás után, azaz 2021. január 1-től lesz-e újra kollektív szerződés?

Kollektív szerződés nem várható január 1. után sem. A meglévő kollektív szerződések esetében a Munka Törvénykönyve (Mt.) 282.§ (1) szerint a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani.

Kollektív szerződés nem várható január 1. után sem. A meglévő kollektív szerződések esetében a Munka Törvénykönyve (Mt.) 282.§ (1) szerint a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani.

Megmarad-e valamilyen közalkalmazotti jogviszonyból fakadó előny, például a nyugdíjba vonulás terén? Mi várható a jubileumi jutalmak kifizetésével kapcsolatban?

Értelmezésünk szerint a jubileumi jutalmak 2021. január 1. után még 5 évig, azaz 2026. január 1-ig élnek. Az e jutalmak számításának alapjául szolgáló adatokat eddig az időpontig tovább kell vinni, és ha a munkavállaló eléri a jogosultsági küszöböt, akkor ki kell fizetni. Az első évben (2021-ben) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek (Kjt.) a munkáltatói felmentésre vonatkozó szabályait még alkalmazni kell. A nyugdíjasnak minősülő munkavállaló a nyugdíjjogosultság miatti kötelező felmentése megszűnik. A további részletekről a későbbiek folyamán fogunk tudni tájékoztatást adni.

Értelmezésünk szerint a jubileumi jutalmak 2021. január 1. után még 5 évig, azaz 2026. január 1-ig élnek. Az e jutalmak számításának alapjául szolgáló adatokat eddig az időpontig tovább kell vinni, és ha a munkavállaló eléri a jogosultsági küszöböt, akkor ki kell fizetni. Az első évben (2021-ben) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek (Kjt.) a munkáltatói felmentésre vonatkozó szabályait még alkalmazni kell. A nyugdíjasnak minősülő munkavállaló a nyugdíjjogosultság miatti kötelező felmentése megszűnik. A további részletekről a későbbiek folyamán fogunk tudni tájékoztatást adni.

Milyen előnyökkel jár, hogy a közalkalmazotti viszonyból munkaviszonyba kerülnek a dolgozók?

Elsősorban magasabb bér kifizetését teszi lehetővé. Ezzel élünk is: a tervek szerint 2021-ben 15 százalékkal, majd 2022-ben újabb 15 százalékkal emelkedik az új Szent István Egyetem munkatársainak bére. Általánosságban az áttérés nem érinti a korábbi szerződésben rögzített munkaidőt, illetve nem módosítja a munkaviszony határozott vagy határozatlan jellegét. A munkaviszonyban alkalmazott munkatársak jövedelmének meghatározását innentől nem köti a közalkalmazotti bértábla, így lehetőség van a teljesítmény függvényében differenciált bérek megállapítására.

Elsősorban magasabb bér kifizetését teszi lehetővé. Ezzel élünk is: a tervek szerint 2021-ben 15 százalékkal, majd 2022-ben újabb 15 százalékkal emelkedik az új Szent István Egyetem munkatársainak bére. Általánosságban az áttérés nem érinti a korábbi szerződésben rögzített munkaidőt, illetve nem módosítja a munkaviszony határozott vagy határozatlan jellegét. A munkaviszonyban alkalmazott munkatársak jövedelmének meghatározását innentől nem köti a közalkalmazotti bértábla, így lehetőség van a teljesítmény függvényében differenciált bérek megállapítására.

Milyen szerepet szán a tanszékeknek, tanszékvezetőknek az integráció utáni egyetem? Jelenleg a tanszékvezetők vezetői feladatokat is ellátnak, amiért nem részesülnek kompenzációban. Ez megváltozik?

Az augusztus elsejével kezdődő időszakban a karokon belüli felépítés nem változik. Az intézeteken belüli tanszékek nem minősülnek önálló szervezeti egységnek, így tanszékvezetőik sem minősülnek vezetőnek. Kivételt képez a Georgikon Campus, ahol a Georgikon Karon belül nem került még kialakításra intézeti struktúra, ezért ott önálló tanszékek vannak, amelyek önálló szervezeti egységnek minősülnek. Ez átmeneti állapot az 5 hónapra vonatkozóan, amely során kialakításra kerül az oktatás-kutatás új szervezeti modellje.

Az augusztus elsejével kezdődő időszakban a karokon belüli felépítés nem változik. Az intézeteken belüli tanszékek nem minősülnek önálló szervezeti egységnek, így tanszékvezetőik sem minősülnek vezetőnek. Kivételt képez a Georgikon Campus, ahol a Georgikon Karon belül nem került még kialakításra intézeti struktúra, ezért ott önálló tanszékek vannak, amelyek önálló szervezeti egységnek minősülnek. Ez átmeneti állapot az 5 hónapra vonatkozóan, amely során kialakításra kerül az oktatás-kutatás új szervezeti modellje.

Milyen szerepet szán az integráció utáni egyetem a szakvezetőknek? Hogyan illeszkednek majd az új struktúrába? Milyen eszközökkel, jogkörökkel fognak rendelkezni a szakok irányításához, szervezéséhez?

A szakvezetői struktúra működését augusztustól egy új, hamarosan elfogadásra kerülő szakszabályzat fogja meghatározni. Az új szabályzat egységesíteni fogja az egyesülő intézmények szakirányítását. Az újonnan létrejövő rendszerben egy szakra egy szakfelelős fog jutni intézményi szinten, akinek a munkáját a campusszintű képzési hely, továbbá operatív szakkoordinátor segítheti. Az újonnan kialakítandó rendszer alapja és ezzel a szakvezetők hatásköre a Szent István Egyetem jelenlegi szakszabályzata alapján kerül kialakításra.  

A szakvezetői struktúra működését augusztustól egy új, hamarosan elfogadásra kerülő szakszabályzat fogja meghatározni. Az új szabályzat egységesíteni fogja az egyesülő intézmények szakirányítását. Az újonnan létrejövő rendszerben egy szakra egy szakfelelős fog jutni intézményi szinten, akinek a munkáját a campusszintű képzési hely, továbbá operatív szakkoordinátor segítheti. Az újonnan kialakítandó rendszer alapja és ezzel a szakvezetők hatásköre a Szent István Egyetem jelenlegi szakszabályzata alapján kerül kialakításra.  

Van-e működő Közalkalmazotti Tanács az Eszterházy Károly Egyetemen, a Pannon Egyetemen és a Kaposvári Egyetemen?

Az integrációban érintett intézmények közül Közalkalmazotti Tanács egyedül a Pannon Egyetem Georgikon Karán működik, sem a Kaposvári Egyetemen, sem az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán nincs.

Az integrációban érintett intézmények közül Közalkalmazotti Tanács egyedül a Pannon Egyetem Georgikon Karán működik, sem a Kaposvári Egyetemen, sem az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán nincs.

Oktatók

Hogyan hat az átalakítás az oktatók karrierjére?

Az átalakítás során hatékony intézményrendszert, modern és nemzetközi szinten is versenyképes, erős gyakorlati lábbal rendelkező képzési programot hozunk létre, amelyben az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek. Újragondolt K+F megoldások, erősebb nemzetközi kapcsolatok, valamint vonzó oktatói karriermodell segíti oktatóink folyamatos szakmai fejlődését és előrelépését. Célunk, hogy 2030-ra az új intézménycsoport bekerüljön a világ 30 legjobb agráregyeteme közé, ami oktatóinknak magasabb szakmai presztízst is jelent.

Az átalakítás során hatékony intézményrendszert, modern és nemzetközi szinten is versenyképes, erős gyakorlati lábbal rendelkező képzési programot hozunk létre, amelyben az oktatók hivatásuknak tudnak élni és megbecsülésnek örvendhetnek. Újragondolt K+F megoldások, erősebb nemzetközi kapcsolatok, valamint vonzó oktatói karriermodell segíti oktatóink folyamatos szakmai fejlődését és előrelépését. Célunk, hogy 2030-ra az új intézménycsoport bekerüljön a világ 30 legjobb agráregyeteme közé, ami oktatóinknak magasabb szakmai presztízst is jelent.

Az oktatók/kutatók minősítésének milyen szempontjai lesznek?

Egyelőre még nincs végleges szempontrendszer, de olyan, a nemzetközi gyakrolatban is elfogadott módszert szeretnénk kialakítani, ami támogatja, hogy hallgatóink a lehető legjobb szakemberektől tanulhassák ki a szakmát, és ami például a mezőgazdasági képzés tekintetében segít a Szent István Egyetemnek 2030-ra a világ legjobb 30 agráregyeteme közé kerülnie.

Egyelőre még nincs végleges szempontrendszer, de olyan, a nemzetközi gyakrolatban is elfogadott módszert szeretnénk kialakítani, ami támogatja, hogy hallgatóink a lehető legjobb szakemberektől tanulhassák ki a szakmát, és ami például a mezőgazdasági képzés tekintetében segít a Szent István Egyetemnek 2030-ra a világ legjobb 30 agráregyeteme közé kerülnie.

Hallgatók

Változnak-e az ösztöndíjak feltételei a korábban, vagy újonnan beiratkozott hallgatók esetében?

Az integráció nincs hatással a tandíjak mértékére. Fontos látni, hogy miután az intézménycsoport állami finanszírozású, alapítványi fenntartású egyetemmé alakul 2021 elején, az államilag finanszírozott helyek ugyanúgy megmaradnak. Ez a későbbiekben is így lesz. A cél egy modernizált egyetemi struktúra kialakítása, amely a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét és versenyképes tudást biztosít hallgatói számára.

Az integráció nincs hatással a tandíjak mértékére. Fontos látni, hogy miután az intézménycsoport állami finanszírozású, alapítványi fenntartású egyetemmé alakul 2021 elején, az államilag finanszírozott helyek ugyanúgy megmaradnak. Ez a későbbiekben is így lesz. A cél egy modernizált egyetemi struktúra kialakítása, amely a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét és versenyképes tudást biztosít hallgatói számára.

Hogyan érinti az átalakítás a hallgatókat?
Az igazi változásokat a hallgatók néhány év múlva tapasztalják majd. A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.
Az igazi változásokat a hallgatók néhány év múlva tapasztalják majd. A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.
Mi történik a hallgatói érdekképviselettel?
A projekt és az intézmény jövőbeli vezetése megkezdte az egyeztetéseket a négy intézmény EHÖK-jeivel, akik elkészítették a választási szabályzatot. Ez alapján június-július folyamán megválasztják az integrált intézményi és kampuszszintű HÖK-vezetőségeket, valamint tagokat delegálnak a 2020. augusztus 1-jével létrejövő intézmény szenátusába. Szintén júniusban készül el az új HÖK alapszabályzat, amely a jövőbeli EHÖK működésének alapját fogja képezni.
A projekt és az intézmény jövőbeli vezetése megkezdte az egyeztetéseket a négy intézmény EHÖK-jeivel, akik elkészítették a választási szabályzatot. Ez alapján június-július folyamán megválasztják az integrált intézményi és kampuszszintű HÖK-vezetőségeket, valamint tagokat delegálnak a 2020. augusztus 1-jével létrejövő intézmény szenátusába. Szintén júniusban készül el az új HÖK alapszabályzat, amely a jövőbeli EHÖK működésének alapját fogja képezni.

Szükség lesz új diákigazolványokra az integrált campusok esetében a jelenlegi hallgatóknak?

A korábbi OKH-kódon kiadott diákigazolványok cseréjére nincs szükség, tehát - amennyiben a hallgató személyes és/vagy címadataiban, valamint képzési helyszínében és munkarendjében nem következett be változás - nem kell új igénylést indítani a hallgatónak. A korábbi diákigazolványok továbbra is alkalmasak a kedvezmények igénybevételére, az új OKH-kódhoz tartozó betűkóddal ellátott matricával együtt. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályát tájékoztatja az Oktatási Hivatal.

A korábbi OKH-kódon kiadott diákigazolványok cseréjére nincs szükség, tehát - amennyiben a hallgató személyes és/vagy címadataiban, valamint képzési helyszínében és munkarendjében nem következett be változás - nem kell új igénylést indítani a hallgatónak. A korábbi diákigazolványok továbbra is alkalmasak a kedvezmények igénybevételére, az új OKH-kódhoz tartozó betűkóddal ellátott matricával együtt. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályát tájékoztatja az Oktatási Hivatal.

Az AJTP-sek az integráció után is kaphatnak-e kollégiumot?

Igen, a korábbi szabályozás az idei beiratkozáskor is él.

Igen, a korábbi szabályozás az idei beiratkozáskor is él.

A gólyatáborok időpontja változik az integráció miatt?

A Szent István Egyetem gólyatáborai az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre. 

2020. augusztus 15-19. Budai Campus gólyatábora - helyszín: Szarvas, Ifjúsági tábor

2020. augusztus 31-szeptember 3. Gödöllői Campus és Gyöngyösi Károly Róbert Campus közös gólyatábora - helyszín: Gödöllői Campus

2020. szeptember 1-4. Kaposvári Campus gólyatábora - helyszín: Kaposvári Campus

2020. szeptember 2-5. Georgikon Kar gólyatábora - helyszín: Georgikon Campus

A helyszínek és időpontok a résztvevők egészségének védelmében, a mindenkori járványügyi intézkedések függvényében változhatnak.

A Szent István Egyetem gólyatáborai az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre. 

2020. augusztus 15-19. Budai Campus gólyatábora - helyszín: Szarvas, Ifjúsági tábor

2020. augusztus 31-szeptember 3. Gödöllői Campus és Gyöngyösi Károly Róbert Campus közös gólyatábora - helyszín: Gödöllői Campus

2020. szeptember 1-4. Kaposvári Campus gólyatábora - helyszín: Kaposvári Campus

2020. szeptember 2-5. Georgikon Kar gólyatábora - helyszín: Georgikon Campus

A helyszínek és időpontok a résztvevők egészségének védelmében, a mindenkori járványügyi intézkedések függvényében változhatnak.

Hogyan befolyásolja az integráció a folyamatban lévő diplomaigényléseket? Az áprilisban leadott kérelmek felfüggesztődnek-e?

A korábban leadott oklevéligénylések alapján amennyiben az oklevél kiállítása még nem történt meg az oklevél kiállítása meg fog történni, az igénylés újraindítása nem szükséges. A beadott, de még nem feldolgozott kérelmek az új Egyetem minden campusán rendelkezésre állnak.

További információk az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

https://szie.hu/tajekoztato-oklevelkiadas-meneterol

https://szie.hu/tajekoztato-oklevelek-atvetelerol

A korábban leadott oklevéligénylések alapján amennyiben az oklevél kiállítása még nem történt meg az oklevél kiállítása meg fog történni, az igénylés újraindítása nem szükséges. A beadott, de még nem feldolgozott kérelmek az új Egyetem minden campusán rendelkezésre állnak.

További információk az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

https://szie.hu/tajekoztato-oklevelkiadas-meneterol

https://szie.hu/tajekoztato-oklevelek-atvetelerol

Oktatás

Mely intézménybe kell jelentkeznie annak, aki pótfelvételizni szeretne?
A pótfelvételi eljárásban minden intézmény önállóan hirdeti meg a szakjait. A felvételt nyert hallgatók szeptemberben már az integrált Szent István Egyetem kereteiben, de a jelentkezésükben megadott szakon és kampuszon kezdik meg tanulmányaikat.
A pótfelvételi eljárásban minden intézmény önállóan hirdeti meg a szakjait. A felvételt nyert hallgatók szeptemberben már az integrált Szent István Egyetem kereteiben, de a jelentkezésükben megadott szakon és kampuszon kezdik meg tanulmányaikat.
Hogyan változnak a hallgatói létszámok az átalakítás után?

Az agrárképzésekre jelentkezők száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Bízunk benne, hogy az oktatási rendszer megújításával, korszerűvé tételével biztos megélhetést jelentő, izgalmas és szép hivatást tudunk kínálni a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén hallgatóinknak. Célunk, hogy a megújult agrárképzéssel vonzó perspektívát és életpályát kínáljunk, ezzel felkeltve a legjobb jelentkezők érdeklődését. A 2020/21-es tanévben nem lesznek változások a hallgatói létszámban, hosszabb távon célunk, hogy a hallgatói létszám szinten tartásával Európa legnagyobb agrárfókuszú oktatási és fejlesztési intézményrendszere legyünk.

Az agrárképzésekre jelentkezők száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Bízunk benne, hogy az oktatási rendszer megújításával, korszerűvé tételével biztos megélhetést jelentő, izgalmas és szép hivatást tudunk kínálni a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén hallgatóinknak. Célunk, hogy a megújult agrárképzéssel vonzó perspektívát és életpályát kínáljunk, ezzel felkeltve a legjobb jelentkezők érdeklődését. A 2020/21-es tanévben nem lesznek változások a hallgatói létszámban, hosszabb távon célunk, hogy a hallgatói létszám szinten tartásával Európa legnagyobb agrárfókuszú oktatási és fejlesztési intézményrendszere legyünk.

Hogyan változik az oktatás az átalakítás után?
Az igazi változásokat a hallgatók néhány év múlva tapasztalják majd. A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.
Az igazi változásokat a hallgatók néhány év múlva tapasztalják majd. A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.
Csak agrárképzés lesz az új SZIE-n, vagy a nem agrárszakok is megmaradnak?

A jelenlegi tervek szerint az új Szent István Egyetembe integrálódó intézmények teljes képzési portfóliójukat megőrzik az átalakítás után. Az egyes műszaki és gazdasági területek a jövőben nagyobb súlyt kapnak majd az agrároktatásban is, tovább erősítve az egyetem multidiszciplináris jellegét. A Kaposvári Campuson a pedagógiai és a művészeti képzés változatlan képzési portfólióval várja a hallgatókat. Új színfolt az Óbudai Egyetem kihelyezett képzéseként induló villamosmérnök BSc képzés. 

A jelenlegi tervek szerint az új Szent István Egyetembe integrálódó intézmények teljes képzési portfóliójukat megőrzik az átalakítás után. Az egyes műszaki és gazdasági területek a jövőben nagyobb súlyt kapnak majd az agrároktatásban is, tovább erősítve az egyetem multidiszciplináris jellegét. A Kaposvári Campuson a pedagógiai és a művészeti képzés változatlan képzési portfólióval várja a hallgatókat. Új színfolt az Óbudai Egyetem kihelyezett képzéseként induló villamosmérnök BSc képzés. 

Hogyan érinti az átalakítás az egyes intézmények képzéseit?

A jelenlegi tervek szerint az új Szent István Egyetembe integrálódó intézmények teljes képzési portfóliójukat megőrzik az átalakítás után. Az egyes műszaki és gazdasági területek a jövőben nagyobb súlyt kapnak majd az agrároktatásban is, tovább erősítve az egyetem multidiszciplináris jellegét. A Kaposvári Campuson a pedagógiai és a művészeti képzés változatlan képzési portfólióval várja a hallgatókat. Új színfolt az Óbudai Egyetem kihelyezett képzéseként induló villamosmérnök BSc képzés. 

A jelenlegi tervek szerint az új Szent István Egyetembe integrálódó intézmények teljes képzési portfóliójukat megőrzik az átalakítás után. Az egyes műszaki és gazdasági területek a jövőben nagyobb súlyt kapnak majd az agrároktatásban is, tovább erősítve az egyetem multidiszciplináris jellegét. A Kaposvári Campuson a pedagógiai és a művészeti képzés változatlan képzési portfólióval várja a hallgatókat. Új színfolt az Óbudai Egyetem kihelyezett képzéseként induló villamosmérnök BSc képzés. 

Hogyan érinti az átalakítás a felvételizőket?
Az igazi változásokat a hallgatók néhány év múlva tapasztalják majd. A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.
Az igazi változásokat a hallgatók néhány év múlva tapasztalják majd. A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.
Piacképesebbé válik-e a hallgatók tudása az átalakítás után?

A jelenlegi átalakítás célja, hogy egy piaci igényeket kiszolgáló, fenntartható és modern képzési rendszer jöjjön létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott gyakorlatias tudást kaphatnak, és amely az agrárgazdaság igényeinek megfelelő, magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani. Az oktatási rendszer megújítása, korszerűvé tétele során megújítjuk a tantárgyi struktúrát és tartalmat, kialakítjuk az oktatás és kutatás szimbiózisát, ösztönözzük az innovációt, modern tangazdaságokkal és megerősített vállalati kapcsolatokkal támogatott gyakorlati képzést alakítunk ki. Mindezeknek köszönhetően biztos megélhetést jelentő, izgalmas és szép hivatást tudunk kínálni a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén a hallgatóinknak.

A jelenlegi átalakítás célja, hogy egy piaci igényeket kiszolgáló, fenntartható és modern képzési rendszer jöjjön létre, amelyben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott gyakorlatias tudást kaphatnak, és amely az agrárgazdaság igényeinek megfelelő, magas színvonalon képzett szakembereket tud kibocsátani. Az oktatási rendszer megújítása, korszerűvé tétele során megújítjuk a tantárgyi struktúrát és tartalmat, kialakítjuk az oktatás és kutatás szimbiózisát, ösztönözzük az innovációt, modern tangazdaságokkal és megerősített vállalati kapcsolatokkal támogatott gyakorlati képzést alakítunk ki. Mindezeknek köszönhetően biztos megélhetést jelentő, izgalmas és szép hivatást tudunk kínálni a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén a hallgatóinknak.

Mi lesz a nem agrárjellegű képzésekkel az összeolvadó intézményeknél? Például Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi képzései.

Az intézménycsoportban egyesülő egyetemek és karok minden mai, nem agrárjellegű képzésüket is megtartják. Ennek megfelelően a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi képzése továbbra is az eddigieknek megfelelően működik tovább.

Az intézménycsoportban egyesülő egyetemek és karok minden mai, nem agrárjellegű képzésüket is megtartják. Ennek megfelelően a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi képzése továbbra is az eddigieknek megfelelően működik tovább.

Lesznek-e felsőoktatási szak- és alapképzések Szarvason, saját jogon vagy társkarok kihelyezett képzéseiként?

A Szarvasi Campus 2020. február elsejétől Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetként működik. A jövőben a képzőhely megtartása és fejlesztése, illetve annak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ helyi kutatóállomásaival való szorosabb együttműködése a koncepció kitűzött célja.

A Szarvasi Campus 2020. február elsejétől Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetként működik. A jövőben a képzőhely megtartása és fejlesztése, illetve annak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ helyi kutatóállomásaival való szorosabb együttműködése a koncepció kitűzött célja.

Hogyan működnek a jövőben a nemzetközi hallgatókat érintő ügyintézés és szolgáltatások?

A támogató funkciókat, köztük az oktatást támogató adminisztratív szervezetet és a nemzetközi kapcsolatokat is közvetlen rektorhelyettesi felügyelet alá emeljük és megerősítjük. Ezzel terveink szerint oktatói kapacitást szabadítunk fel, és egységes, magas színvonalú szolgáltatásokat tudunk majd nyújtani nemzetközi hallgatóinknak az új intézmény minden képzőhelyén.

A támogató funkciókat, köztük az oktatást támogató adminisztratív szervezetet és a nemzetközi kapcsolatokat is közvetlen rektorhelyettesi felügyelet alá emeljük és megerősítjük. Ezzel terveink szerint oktatói kapacitást szabadítunk fel, és egységes, magas színvonalú szolgáltatásokat tudunk majd nyújtani nemzetközi hallgatóinknak az új intézmény minden képzőhelyén.

Intézményi kapcsolatok

Mi történik a helyi campusokkal és a korábbi szoros helyi együttműködésekkel?

A partneri kapcsolatainkat és a pályázati együttműködéseinket a vállalásainkkal együtt továbbra is változatlanul fenntartjuk. Jelentős fejlesztésekkel, a működés és a tanrend megújításával a világ élvonalához tartozó agrár-felsőoktatást szeretnénk megteremteni Magyarországon, amiben a helyi campusoknak is komoly szerepet szánunk.

A partneri kapcsolatainkat és a pályázati együttműködéseinket a vállalásainkkal együtt továbbra is változatlanul fenntartjuk. Jelentős fejlesztésekkel, a működés és a tanrend megújításával a világ élvonalához tartozó agrár-felsőoktatást szeretnénk megteremteni Magyarországon, amiben a helyi campusoknak is komoly szerepet szánunk.

Rendszerek, folyamatok

Megváltoznak-e, és ha igen, hogyan és mikor az egyes intézmények szabályzatai (pl. Tanulmányi és vizsgaszabályzat)?
Az integráció következtében egységes szabályzatokra és folyamatokra lesz szükség, ezek kialakítása jelenleg folyamatban van. A tervezeteket az Előkészítő Bizottság jóváhagyása után véglegesítjük, és a terveink szerint augusztus elején fogjuk kihirdetni. Az új szabályzatok kihirdetéséig az intézmények jelenlegi szabályzatai maradnak érvényben.
Az integráció következtében egységes szabályzatokra és folyamatokra lesz szükség, ezek kialakítása jelenleg folyamatban van. A tervezeteket az Előkészítő Bizottság jóváhagyása után véglegesítjük, és a terveink szerint augusztus elején fogjuk kihirdetni. Az új szabályzatok kihirdetéséig az intézmények jelenlegi szabályzatai maradnak érvényben.

Kommunikáció

Hol találok információt a változásokról?
Az egyetemek honlapjain, emailben és a NEPTUN-rendszeren keresztül rendszeres tájékoztatást nyújtunk az átalakítás folyamatáról. A kérdéseket az integracio_info@szie.hu e-mail címen fogadjuk, a válaszokkal rendszeresen frissítjük a jelen GYIK dokumentumot.
Az egyetemek honlapjain, emailben és a NEPTUN-rendszeren keresztül rendszeres tájékoztatást nyújtunk az átalakítás folyamatáról. A kérdéseket az integracio_info@szie.hu e-mail címen fogadjuk, a válaszokkal rendszeresen frissítjük a jelen GYIK dokumentumot.

Rendszerek integrációja

Mikor történik a támogató IT-rendszerek integrációja?

Az alapvető IT-rendszerek integrációja augusztus 1-ig megtörténik, így az intézményi integrációt egységes gazdasági, iratkezelési és HR-rendszerek, valamint egységesített NEPTUN-rendszer támogatja majd.

Az alapvető IT-rendszerek integrációja augusztus 1-ig megtörténik, így az intézményi integrációt egységes gazdasági, iratkezelési és HR-rendszerek, valamint egységesített NEPTUN-rendszer támogatja majd.